Cele projektu

Cele sformułowane przez nas:
-zachęcenie innych do nauki języków
-nauka pracy w grupie
-nabywanie umiejętności wyszukiwania z wielu źródeł oraz ich selekcjonowania
-doskonalenie wiedzy o prawach autorskich
-odpowiedzialność za powierzone zadania
-nauka odgrywania ról
-samodzielne wyszukiwanie materiałów w sieci
-planowanie pracy
-przełamanie strachu związanego z wystąpieniem publicznym
-nauka tworzenia filmu
-rozwój kreatywnośći
-umiejętność rozwiązywania problemów w grupie
-wyszukiwanie piosenek i odgłosów potrzebnych do filmu
-wyszukiwanie zdjęć potrzebnych do filmu
-doskonalenie niemieckiego
-współpraca
-nauka przez zabawę

Cele sformułowane przez Panią Martę:
-samodzielne wyszukiwanie informacji w sieci
-planowanie własnej pracy
-rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
-doskonalenie gry aktorskiej
-nauka odpowiedzialności za powierzone zadania
-kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
-nauka samodzielności
-przygotowanie do publicznych wystąpień
-rozwój kreatywności
-doskonalenie kompetencji informatycznych
-doskonalenie i rozwijanie umiejętności pracy z komputerem
-posługiwanie się internetem i tworzenie treści multimedialnych
-kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z wielu źródeł oraz ich przetwarzania i selekcjonowania
-rozwijanie umiejętności pracy w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz